Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Archív zmluvy

ZMLUVY 2020

D O H O D A č. 20/35/010/62
Zmluva o výpožičke
Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve zo dňa 27.07.2020 (zverejnený 01.10.2020)
Kúpna zmluva (zverejnená 17.09.2020)
Kúpna zmluva (zverejnená 27.07.2020)
Kúpna zmluva (zverejnená 22.07.2020)
Zmluva o dielo č. 008/2020 (zverejnená 08.07.2020)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku MUNICIPALITY č. 18/2020
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnený 28.02.2020)

ZMLUVY 2019

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnený 15.11.2019)
Zmluva o dielo č. 015/2019 (zverejnená 17.10.2019)
Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 015/2019 (zverejnená 17.10.2019)
Zmluva o dielo č. 001/2019 (zverejnená 10.10.2019)
Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 4907.9061031JDU (zverejnený 11.09.2019)
Zmluva o dielo č. 4907.906103JDU (zverejnená 28.08.2019)
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu na rok 2019

ZMLUVY rok 2018

Zmluva o Municipálnom úvere – Eurofondy (A) c. 41/006/18
Dexia Komunál univerzálny úver, Zmluva o úvere c. 41/024/07 Dodatok c. 5

ZMLUVY rok 2017

Zmluva o dielo č. 009/2017 (RAMSTAV)
Kúpna zmluva (Hattrend, s.r.o.)

ZMLUVY rok 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 1.časť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 2.časť
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov - 3.časť
Zmluva o dielo č.2/2016 (uskutočnenie stavebných prác) - KASA PRO s.r.o.
Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) RAMSTAV
Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) Rozpočet 1.časť
Zmluva o dielo č.002/2016 (uskutočnenie stavebných prác) Rozpočet 2.časť
Zmluva o poskytovaní služieb - 7.2. stavebný dozor
Zmluva o poskytovaní služieb - 7.2. poradenstvo
Zmluva o poskytovaní služieb - 7.4. stavebný dozor
Zmluva o poskytovaní služieb - 7.4. poradenstvo
Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (NATUR-PACK, a.s.)
Kúpna zmluva Zavadová par. KNC č. 52/2

ZMLUVY rok 2015 a nižšie

Kúpna zmluva Rybár Jozef par. KNC 48/1, 48/3
Kúpna zmluva (Kvetoslava Krajníková, parcela č. 136)
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 01/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 02/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 03/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 04/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 05/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 06/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 07/2014
Zmluva o nájme nehnuteľnosti č. 08/2014
Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. D1/01/49330/13/42 (936/2013-PR)
Nájomná zmluva č.D1/1/49330/13/42 SVP, š.p.
Dodatok č. 4 Zmluvy o úvere Dexia Komunál univerzálny úver č. 41/024/07
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo zo dňa 06.08.2014
Zmluva o dielo - informačné tabule (protipovodňová ochrana)
Mandátna zmluva - stavebný dozor (protipovodňová ochrana)
Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov z rozpočtovej rezervy predsedu vlády SR
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí
Nájomná zmluva č.289/2009-Z + dodatok č.1 SVP, š.p.
Zmluva o dielo č. 8 R / 2012 - stavba (protipovodňová ochrana)
Dodatok č.2 k Nájomnej zmluve č. 289/2009 - Z zo dňa 25.06.2009 SVP, š.p.
Dodatok č.3 k Nájomnej zmluve číslo 289/2009 - Z zo dňa 25.06.2009 SVP, š.p.
Zmluva o výpožičke č.5/99-2010 SR LESY SR, š.p.
Zmluva o dielo - projektová dokumentácia (protipovodňová ochrana)
Zmluva "Zámer pre zisťovacie konanie podľa zákona 24/2006"
Zmluva poistenie pracovníkov
Zmluva Úrad vlády, protipovodňové opatrenia
Mandatna zmluva č.26/2011/MM
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Kúpna zmluva Zavadová par. KNC č. 52/2

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu