Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zápisnice a uznesenia

Zápisnice

Uznesenia

Archív

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022

Zápisnica OZ 9.12.2018
Zápisnica OZ 7.3.2019
Zápisnica OZ 11.4.2019
Zápisnica OZ 30.6.2019
Zápisnica OZ 29.11.2019
Zápisnica OZ 26.2.2020
Zápisnica OZ 22.4.2020
Zápisnica OZ 30.6.2020
Zápisnica OZ 9.12.2020
Zápisnica OZ 7.3.2021

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2018-2022

Uznesenie OZ z 9.12.2018
Uznesenie OZ z 7.3.2019
Uznesenie OZ z 11.4.2019
Uznesenie OZ z 30.6.2019
Uznesenie OZ z 29.11.2019
Uznesenie OZ z 26.2.2020
UZNESENIE OZ 22.4.2020
UZNESENIE OZ 30.6.2020
UZNESENIE OZ 9.12.2020
UZNESENIE OZ 7.3.2021

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018

Zápisnica z OZ 14.3.2014
Zápisnica z OZ 30.6.2014
Zápisnica z OZ 28.8.2014
Zápisnica z OZ 05.11.2014
Zápisnica z OZ 13.12.2014/1
Zápisnica z OZ 13.12.2014/2
Uznesenie 2/2014/OZ - N
Zápisnica z OZ 12.03.2015
Zápisnica z OZ 30.06.2015
Zápisnica z OZ 11.11.2015
Zápisnica z OZ 14.12.2015
Zápisnica z OZ 03.03.2016
Zápisnica z OZ 30.06.2016
Zápisnica z OZ 15.12.2016
Zápisnica z OZ 18.03.2017
Zápisnica z OZ 11.05.2017
Zápisnica z OZ 30.06.2017
Zápisnica z OZ 15.12.2017

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2014-2018

Uznesenie 1/2014/OZ
Uznesenie 2/2014/OZ
Uznesenie 3/2014/OZ
Uznesenie 4/2014/OZ
Uznesenie 1/2014/OZ-UZ
Uznesenie 1/2015/OZ
Uznesenie 2/2015/OZ
Uznesenie 3/2015/OZ
Uznesenie 4/2015/OZ
Uznesenie 1/2016/OZ
Uznesenie 2/2016/OZ
Uznesenie 4/2016/OZ
Uznesenie 1/2017/OZ
Uznesenie 2/2017/OZ
Uznesenie 3/2017/OZ
Uznesenie 4/2017/OZ

Urbárska spoločnosť, pozemkové spoločenstvo Dedačov

Zakladateľská zmluva - US pozemkové spoločenstvo - návrh
Stanovy US - pozemkové spoločenstvo - návrh

Uznesenia zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013

Uznesenie OZ 1/2013 z 28.01.2013
Uznesenie OZ 2/2013 z 12.02.2013
Uznesenie OZ 3/2013 z 04.04.2013
Uznesenie 5/2013/OZ
Uznesenie 6/2013/OZ

Zápisnice zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva - 2013

Zápisnica OZ 28.01.2013
Zápisnica OZ 12.02.2013
Zápisnica OZ 04.04.2013
Zápisnica z OZ 11.10.2013
Zápisnica z OZ 13.12.2013

1. Územný plán obce

výkresová dokumentácia sa nachádza na OcÚ Dedačov
PPF-Dedacov
UPN-Dedacov sprava
Infraštruktúra
Komplex
PPF a LPF
Odrezok2B
Koškovce

2. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Koškovského mikroregiónu na roky 2004-2014

strategický dokument
Obálka PHSR
PHSR Koškovského mikroregiónu 2004-2014

3. Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce DEDAČOV

strategicky dokument
Titulná strana PHSR 2015-2021
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Dedačov na roky 2015-2021 s výhľadom do roku 2024
Program hospodarskeho a socialneho rozvoja obce Dedacov na roky 2007-2013 s výhľadom do roku 2015

4. VZN obce Dedačov

VZN o o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dedačov 1/2014
VZN OBCE DEDAČOV O ČISTOTE OBCE A VEREJNOM PORIADKU 2/2014

5.Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011

Zápisnica OZ 18.3.2011
Zápisnica OZ z 30.6.2011
Zápisnica z OZ. 15.12.2011

6.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2011

Uznesenie 1 - OZ-2011
Uznesenie 2-OZ-2011
Uznesenie 3-OZ-2011
Uznesenie 4 - OZ - 2011

7. Zápisnice zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012

Zapisnica OZ-30.03.2012
Zápisnica OZ-17.09.2012
Zápisnica OZ-07.12.2012

8.Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva - 2012

Uznesenie 1-OZ-2012
Uznesenie 3-OZ-2012
Uznesenie 4-OZ-2012
Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu