Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce

Hlavným cieľom projektu je vzhľadom na nevhodný a neuspokojivý súčasný stav rekonštrukciou vytvoriť, estetické, atraktívne, moderné, funkčné, bezpečné verejné priestranstvo nachádzajúce sa v centrálnej, exponovanej časti centra obce využiteľné na stretávanie sa občanov a trávenie voľného času. Realizáciou stavby sa vytvorí centrálna zóna so zakomponovanými novými prvkami - vybudovaním, obnovou a sprístupnením širokej verejnosti integráciou prvkov verejnej zelene, vybudovaním spevnených komunikácií, pátia, pergoly a autobusovej zastávky, osvetlenia, detského ihriska a osadením nového mobiliáru. Výška nenávratného finančného príspevku: 99 426,00 EUR. Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí. Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO 6B: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 15:30
  Štvrtok 07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo: +421 57/779 73 40
  E-mail: dedacov@pobox.sk

  Kalendár odvozu odpadu