Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Projekty obce

Projekt: Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov.
Opis projektu:

Hlavným cieľom projektu je zlepšenie miestnych základných služieb obyvateľstva obce Dedačov prostredníctvom zrekonštruovania interiéru budovy kultúrneho domu v obci. 

Účelom projektu je investícia do rekonštrukcie zastaralého a nevyhovujúceho interiéru kultúrneho domu a zabezpečenie vhodných podmienok pre poskytovanie a rozvoj miestnych základných služieb obyvateľstva obce Dedačov. Rekonštrukciou dôjde ku kvalitatívnemu a estetickému zvýšeniu hodnoty objektu so zreteľom na úsporu energií.
Výška nenávratného finančného príspevku: 46 231,72 EUR. 
Tento projekt sa realizuje s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE. Spolufinancovaný fondom: Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka (EPFRV) Európa investuje do vidieckych oblastí. Projekt je v súlade s PRV SR 2014 – 2020, najmä FO 6B: Podpora miestneho rozvoja vo vidieckych oblastiach. 

  Úradné hodiny
  Pondelok 07:30 - 15:30
  Utorok 07:30 - 15:30
  Streda 07:30 - 15:30
  Štvrtok 07:30 - 15:30
  Piatok 07:30 - 15:30

  Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

  Tel. číslo: +421 57/779 73 40
  E-mail: dedacov@pobox.sk

  Kalendár odvozu odpadu