Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Profil verejného obstarávateľa

Archív profil verejného obstarávateľa

Výzva na predkladanie ponúk: "Rekonštrukcia kultúrneho domu - Dedačov"

Výzva na predkladanie ponúk

Výzva na predloženie cenovej ponuky: "Ihrisko v obci Dedačov"

08.07.2019 - Obec Dedačov uverejňuje Výzvu na predkladanie ponúk - POSTUP podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) na uskutočnenie práce - Názov zákazky: Ihrisko v obci Dedačov.
Výzva na predkladanie ponúk
Príloha č. 1 - Návrh na plnenie kritéria
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky – Výkaz výmer. pdf
Príloha č. 2 - Špecifikácia predmetu zákazky – Výkaz výmer. excel
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia - Sprievodná správa. pdf
Príloha č. 3 - Projektová dokumentácia - Výkresová časť. pdf
Príloha č. 4 - Návrh zmluvy o dielo - word
Zápisnica z vyhodnotenia ponúk (zverejnená 18.07.2019)

Výzva na predloženie ponuky: Nákup komunálnej techniky na čistenie a údržbu zelene a miestnych komunikácií “ PRIESKUM TRHU – zákazka s nízkou hodnotou

14.11.2017
Výzva Dedačov
Príloha č.2
Príloha č.3

Stavebný dozor na stavbu: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“

09.02.2016
Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.4.

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Dedačov“

09.02.2016
Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.4.

Stavebný dozor na stavbu: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“

28.01.2016
Výzva - stavebný dozor - podopatrenie č. 7.2.

Poradenstvo v oblasti environmentálnej a ekonomickej udržateľnosti projektu s názvom: „Úprava – rekonštrukcia verejného parku v obci Dedačov“

28.01.2016
Výzva - poradenstvo - podopatrenie č. 7.2.

Úradné hodiny
Pondelok 07:30 - 15:30
Utorok 07:30 - 15:30
Streda 07:30 - 15:30
Štvrtok 07:30 - 15:30
Piatok 07:30 - 15:30

Obedňajšia prestávka: 12:00 - 12:30

Tel. číslo: +421 57/779 73 40
E-mail: dedacov@pobox.sk

Kalendár odvozu odpadu